medyum hakan medyum hakan

BEREKET DUASI

"Bereket Duası"

Bereket Duası

Bereket, rızık ve kazanç için edilecek dua.

Allahü latifün bi ibadihi yerzüku men yeşaü ve hüvel kaviyyül aziz (Hergün 9 defa okunacak)


İnnallahe hüver razzaku zul-kuvvetil metiyn. (Hergün 10 defa okunacak)


Allâhu ekberu kebîrâ , vel hamdülillâhi kesîrâ , ve sübhânallâhi bükraten ve esîlâ. Ya rezzakü rizkan kesira(Hergün 3 kere okunacak)


Ma Şa Allah Ve lâ havle ve lâ kuvvete ve lâ kudrete illâ billahil aliyyil aziym (hergün 3 defa okunacak)


hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül-arşil-azîm (Hergün 7 defa okunacak)

Bereket duası